Medan en klocka kan hålla i många år och till och med generationer, kommer den, precis som allt annat, utsättas för lite slitage med tiden. Magnussons Urs Klockservice och Reparationsexperter har gett sina professionella råd och tips som hjälper dig att hålla din klocka i samma utmärkta skick som när den köptes.

Allmän Rengöring

Allmän Rengöring

Rengöring av en klocka som endast är vattenskyddad

 • Undvik exponering för fukt.
 • Torka bara klockan med en torr mjuk trasa.

Rengöring av en vattentålig klocka:

Rengöring av en vattentålig klocka:

Rengöring av en vattentålig klocka:

 • Använd en mjuk fuktig trasa för att rengöra klockans boett och torka sedan av med en torr mjuk trasa.
 • Metallarmband kan rengöras med milt tvålvatten och en mjuk tandborste.

Uppdragning och inställningar

Manuell uppdragning

För en manuell klocka:

För att den skall fungera med precision krävs det att du drar upp den ofta.

 • Dra upp din klocka helt vid samma tidpunkt varje dag.
 • Var noga med att inte tvinga kronan. När det stannar, eller om du känner motstånd, sluta dra. Att tvinga kronan kan skada inställningsmekanismen.

Automatisk uppdragning

För en automatisk klocka:

För optimal prestanda ska den automatiska klockan bäras varje dag och ”vara aktiv.”

 • Om ditt automatiska ur är självuppdragande och tiden har stannat, skaka varsamt klockan till den kommer igång.
 • För att starta en automatisk klocka med uppdragning; vrid kronan ca 20 till 40 varv och sätt klockan på din handled.
 • Om klockan har en skruvkrona, var noga med att säkra den efter att klockan har blivit uppdragen och inställd för att säkerställa klockans vattentäthet.
 • Om den automatiska klockan bärs dagligen är det bra om man drar den manuellt när man korrigerar tiden. Läs i instruktionen vilken precision din klocka har. Om du använder klockan mer sällan rekommenderar vi att du drar upp klockan ca en gång i månaden.

Ställa in datum

När du ställer in datum

 • Undvik att ställa in datum mellan 21.00 och 03.00 eftersom det kan skada urverkets kugghjul och växlar.
 • Var noga med att justera datumet utanför denna tidsperiod.

Batteritid

Den genomsnittliga livslängden för ett quartzklockbatteri är 1-3 år. Batteriets livslängd är beroende av ett antal faktorer: ålder, urverkets tillstånd och typen av klocka – analog/kronograf eller digital.

Ju fler funktioner en klocka har desto frekventare är behovet av batteribyte. När ett batteri inte längre kan driva klockan, byt det omedelbart. Annars riskerar du att batteriet läcker och orsakar skador på mekanismen.


Vattentålighet

Simma med klocka

Inte alla klockor är utformade för att vara vattentåliga, och det finns olika grader av vattentålighet. Det är viktigt att komma ihåg att vattentålighet inte är ett permanent tillstånd, och det måste testas och förnyas regelbundet.

Packningar och tätningar som används för att täta klockan försämras över tiden och måste bytas ut.

Att simma med din klocka:

 • Om din klocka är avsedd för vattenaktiviteter, se till att kronan trycks ner eller skruvas in tätt innan du bär den i vattnet.
 • När du befinner dig i en fuktig miljö ska du inte använda eller justera kronan och/eller tryckknapparna eftersom vatten kan sippra in i boetten.
 • Efter kontakt med klorerat eller saltvatten, rengör klockan omedelbart med rent vatten och torka med en mjuk trasa.
 • Om klockan har en ”roterande bezel”, se till att rotera bezeln under rengöring för att få bort skräp (sand eller salt).

Saker att undvika

1. Stötar

Plötsliga stötar på din klocka kan leda till eventuella skador på boetten, urverket, kristallen, urtavlan och visare, samt ogiltigförklara din garanti. När det olyckliga händer kan klockan inte längre fungera som önskat och kommer att behöva service.

Det finns tillfällen då stöten är sådan att det inte finns några fysiska bevis på utsidan av boetten som indikerar att klockan har upplevt en stöt. Endast ett klockservicecenter med utbildade experturmakare kan diagnostisera orsaken och ge dig råd om en åtgärd för att rätta till problemet.

2. Extrema Temperaturer

Fukt och drastiska temperaturförändringar och temperaturer över 60°C och under 0°C kan påverka tidtagning och vattentålighet på de flesta klockor.

3. Magnetfält

Mekaniska klockor som utsätts för något som innehåller en magnet kan och kommer att orsaka att dessa klockor inte längre fungerar som de ska. Klockan kan gå för snabbt, långsamt eller till och med stanna.

Undvik att placera klockan på eller nära permanenta magneter, som finns i högtalare, datorer, magnetiska krokar på kylskåp etc. Ett av de vanligaste problemen är mobiltelefonen.

4. Kemikalier

Direktkontakt med kemikalier, såsom Kosmetika, Parfymer, tvättmedel, lösningsmedel etc. kan skada boetten, packningar, läderrem och/eller armband på en klocka.