Vi på Magnussons Ur värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

  • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp
  • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer
  • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

När du handlar hos oss behöver vi säkerställa att köpet är riktigt och att det verkligen är du som handlar.

Personuppgiftslagen (PUL) ersattes av EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Med den nya förordningen får dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. 

Magnussons Ur Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. När du genomför ett köp av oss godkänner du också vår integritetspolicy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Aug Magnussons Eftr Aktiebolag  (org.nr. 556346-0590), nedan kallad Magnussons Ur, ansvarar för de personuppgifter som registreras på Magnussonsur.se

Aug Magnussons Eftr Aktiebolag 
Korsgatan 22, 411 16 Göteborg 

Tel: 031 13 54 70 E-post: butik@magnussonsur.se
Organisationsnummer: 556346-0590

Ändamål:
Ge dig service genom personlig support på de produkter du handlat av oss samt kunna ge dig erbjudanden som vi tror kan passa dig.

Vilka uppgifter sparar vi?
I samband med att du gör ett köp på vår nätbutik så lagrar vi de uppgifter du anger om dig själv samt vilken eller vilka artiklar du köpt. Uppgifterna omfattar namn och adress, mobilnummer, e-postadress samt i vissa fall även personnummer för försäkringar.

Magnussons Ur kommer att använda dina personuppgifter för att:
Skapa ett kundnummer hos oss för att kunna hantera och bearbeta dina beställningar och returer samt ge dig support på de varor du köpt. Därtill behöver vi även kunna skicka dig sms-aviseringar eller mail om leveransstatus och kunna kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden via nyhetsmail. Dessa kan du alltid välja att avbryta och vi kommer att respektera ditt val.

Vilka är dina rättigheter?
Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har också rätt att skriftligen begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Magnussons Ur kommer på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Var lagras dina personuppgifter?
Vi säkerställer att inga personuppgifter lagras utanför EU/EES

Hur samlas personuppgifterna in? 
Magnussons Ur registrerar dina personuppgifter i samband med:
Att du genomför ett köp via vår nätbutik.
Du anmäler dig för prenumeration av nyhetsbrev.
Du på annat sätt genomför ett köp av oss, där vi med stöd för bokföring behöver dina uppgifter. I och med ditt genomförande av köp godkänner du även att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa föreskrifter.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifterna du lämnar till oss hanteras endast av oss internt och säljs inte vidare till annan part, med undantag för hantering av fakturor, där tredje part behöver uppgifterna för att kunna sända korrekt faktura- eller betalningsinformation. Utöver detta kan Magnussons Ur även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock hög säkerhet och sekretess.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på webb@magnussonsur.se