Fysisk butik

Auktoriserad återförsäljare

Fri frakt över kr 999:-

Gratis försäkring

Allriskförsäkring

Vår Allriskförsäkring är något utöver det vanliga. Alla som köper en klocka eller smycke för en kostnad över 900 kronor upp till 50 000 kr, får utan extra kostnad 6 månaders fri försäkring mot oförutsedd yttre skada eller förlust. Därefter kan du själv välja att förlänga försäkringen hos oss.

Förutsatt att du har varit aktsam med din klocka eller smycke får du den reparerad eller ersatt med ett nytt motsvarande med din allriskförsäkring (efter skadehantering/reglering). Det enda du behöver betala är din självrisk.

Försäkringens omfattning

Blir din klocka eller smycke stulet får du ett nytt till samma värde som när du köpte det. Det sker med andra ord ingen nedskrivning för ålder eller bruk. Detsamma gäller om din klocka av en yttre och oförutsedd händelse går sönder så det inte går att reparera.

Låg självrisk och premie

Smidig skadereglering, låg självrisk och förmånlig premie är andra fördelar med Allriskförsäkringen. Om klockan eller smycket blir stulet gör du en polisanmälan, som du tillsammans med försäkringsbrevet tar med till vår butik för skaderegleringen (du kan även skicka detta till oss per brev). Vid förlust betalar du bara 10 % av försäkringsvärdet i självrisk, dock lägst 100 kronor. Vid reparation är självrisken 10 % av reparationskostnaden, dock minst 100 kr.

För alla detaljer och villkor kring försäkringar hänvisar vi Solid Försäkringars villkor som du finner på länkarna nedan:

Fullständiga försäkringsvillkor. (öppnas i ett nytt fönster)

Vanliga frågor & svar:

– Hur länge gäller den fria försäkringen?
6 månaders fri försäkring ingår i ditt köp. I god tid innan försäkringen löper ut får du en faktura som du väljer att betala om du vill förlänga försäkringen ytterligare ett år. Premien baseras på vilken prisklass och varumärke som du köpt.

– Täcker försäkringen en olyckshändelse eller om jag tappat min klocka?
Ja, den täcker såväl yttre och oförutsedd- skada, stöld och förlust.

– Hur gör jag när jag förlorat min klocka eller smycke?
Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till Magnussons Ur eller till Solid Försäkring. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter som

Solid vid varje tid anser sig behöva inhämta.

Till skadeanmälan ska det bifogas:

– polisanmälan vid stöld eller förlust,
– garantibevis/försäkringsbevis,
– andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan.

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.

Skadeanmälan skickas till:

Solid Försäkring
Box 22068
250 22 Helsingborg

Kundservice: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

– Vem garanterar försäkringen?
Magnussons Ur Allriskförsäkring regleras via Solid Försäkring

– Jag ska ge bort klockan eller smycket i present. Hur får jag försäkringen skriven i mottagarens namn?
Så länge mottagaren är myndig räcker det att du uppger dennes personnummer för att försäkringen ska ställas till rätt person. Det kan du enkelt göra innan du betalar, i kassan i vår webbshop.