Magnussons Urs webbutik använder sig av en krypterad SSL – eller TLS-anslutning gentemot den enhet du kopplar upp dig med.

Anslutningen är krypterad med en 128-bitars AES nyckel där SHA145 används för innehållsautentisering och 2048 bitars DHE_RSA används för själva utbytet av krypteringsnycklarna.

Vårt säkerhetscertifikat är utfärdat av Comodo

Det skall vara säkert att använda Magnussonsur.se och därför gör vi allt för att garantera din trygghet.