Urverk i en klocka

Vad är ett urverk?

Ett urverk är det som får en klocka att ”Gå.” De flesta klockföretag köper antingen hela urverket eller delar av urverket från andra företag. Det finns en handfull företag som är ”vertikalt integrerade” och gör sina egna urverk utan att använda sig av några underleverantörer.

Dessa företag kallas Tillverkare, och klockorna de gör är vanligtvis dyrare och mycket eftertraktade på grund av deras exklusivitet.

Urverkstyper

Manuella och automatiska urverk är mekaniska; de består båda av endast mekaniska delar som kugghjul och fjädrar. Quartz och auto-quartz-urverken har en elektrisk krets och kräver ett batteri för att kunna användas men kan också ha vissa mekaniska delar.

Mekaniska klockor är mycket dyrare än batteridrivna eftersom de är mycket mer arbetsintensiva att konstruera.

Även om batteriklockor i sig är mer exakta, föredrar nästan alla samlare och finsmakare manuella eller automatiska eftersom dessa urverk representerar en ackumulering av nästan 600 års förfining, expertis och hantverk.

Manuellt urverk

Ett manuellt urverkEtt manuellt urverk, ofta kallad ett hand-draget urverk, är den äldsta typen av urverk som gjorts, med anor från 1500-talet. Det kräver daglig uppdragning för att kunna fungera.

Manuella urverk är de mest traditionella urverken och finns vanligtvis i mycket konservativa, dyra och samlarobjektsklockor.

Viktiga aspekter att tänka på innan du köper en manuell klocka:

 • Daglig uppdragning krävs.
 • Vid uppdragning av en manuell klocka ska den dras upp tills det finns en känsla av spänning eller tighthet på kronan. Om den dras upp längre än denna punkt kan skador på urverket uppstå.
 • Ta bort klockan från handleden före du drar upp eller ställer den. Underlåtenhet att göra det kommer att skada urverket, kronan och stammen.

Komponenter hos ett manuellt urverk:

Krona

Skruven på sidan av klockan som används för att ställa in tiden. Den kan också vridas för att dra upp klockan.

Drivfjäder

Urverkets kraftkälla. Den kinetiska energin från att dra upp kronan överförs till den spolformade drivfjädern som lagrar energin genom att bli tightare och tightare.

Löpverk

Överför den lagrade energin från drivfjädern till gångpartiet genom en serie små växlar.

Gångparti

Fungerar som en broms, tar den energi som överförs från drivfjädern genom löpverket och skjuter ut den i lika delar.

Balanshjul

Urverkets hjärta, som tar emot energin för att driva klockan från gångpartiet. Balanshjulet slår, eller oscillerar, i en cirkelrörelse mellan fem och tio gånger per sekund. En urmakare kan få balanshjulet att oscillera snabbare eller långsammare, vilket i sin tur gör att klockan går snabbare eller långsammare.

Visarverk

En annan serie växlar som överför den reglerade, uppmätta energin från balanshjulet till klockans visare, vilket gör att de rör sig.

Juveler

Syntetiska rubiner som är inställda på punkter med hög friktion, som mitten av ett kugghjul som ständigt är i rörelse. Används som lager för att minska metall-mot-metall-friktion och slitage, de förbättrar prestanda och noggrannhet. Rubiner används eftersom de absorberar värme väl och är extremt hårda.

Hur ett manuellt urverk fungerar

Hur manuella urverk fungerar:

 1. Vrid kronan för att dra upp drivfjädern, vilket gör att den lagrar energi.
 2. Löpverket överför energin till gångpartiet.
 3. Gångpartiet släpper ut energin i exakt reglerade delar.
 4. Balanshjulet använder denna reglerade energi för att slå fram och tillbaka i konstant takt.
 5. För varje visst antal slag överför visarverket energin till klockans visare.
 6. Visarna rör sig framåt.

Automatiskt urverk

Ett automatiskt urverk

Ett automatiskt, eller självuppdragande, urverk är ett mekaniskt urverk som först marknadsfördes i början av 1900-talet. Det drar upp sig själv när det bärs på handleden, vilket eliminerar behovet av daglig uppdragning.

Men om den inte bärs under en tid, kommer klockan att stanna och kräva en hand-dragning. Detta inkluderar inte att ta av klockan innan du går till sängs.

Viktiga aspekter att tänka på innan du köper en automatisk klocka:

 • Om klockan ligger still på tex ett bord under en längre tid eller inte är i rörelse slutar uret att visa korrekt tid eller stannar helt. Då krävs det att klockans tid ställs in igen och klockan kommer i rörelse.

Komponenter i det automatiska urverket:

Krona

Skruven på sidan av klockan som används för att ställa in tiden. Den kan också vridas för att dra upp klockan.

Drivfjäder

Urverkets kraftkälla. Den kinetiska energin från att dra upp kronan överförs till den spolformade drivfjädern som lagrar energin genom att bli tightare och tightare.

Löpverk

Överför den lagrade energin från drivfjädern till gångpartiet genom en serie små växlar.

Gångparti

Fungerar som en broms, tar den energi som överförs från drivfjädern genom löpverket och skjuter ut den i lika delar.

Balanshjul

Urverkets hjärta, som tar emot energin för att driva klockan från gångpartiet. Balanshjulet slår, eller oscillerar, i en cirkelrörelse mellan fem och tio gånger per sekund. En urmakare kan få balanshjulet att oscillera snabbare eller långsammare, vilket i sin tur gör att klockan går snabbare eller långsammare.

Visarverk

En annan serie växlar som överför den reglerade, uppmätta energin från balanshjulet till klockans visare, vilket gör att de rör sig.

Juveler

Syntetiska rubiner som är inställda på punkter med hög friktion, som mitten av ett kugghjul som ständigt är i rörelse. Används som lager för att minska metall-mot-metall-friktion och slitage, de förbättrar prestanda och noggrannhet. Rubiner används eftersom de absorberar värme väl och är extremt hårda.

Rotor

En halvcirkelformad metallvikt fäst vid urverket som kan svänga fritt i 360 grader när handleden rör sig. Rotorn är ansluten med en serie kugghjul till drivfjädern, och när den vänder sig, drar den upp drivfjädern, ger klockan energi. Rotorn är utrustad med ett grepp som kommer att lossa den från uppdragning när drivfjädern är helt uppdragen.

Hur ett automatiskt urverk fungerar

Hur automatiska urverk fungerar:

 1. Rörelse med handleden vrider rotorn, som drar upp drivfjädern. Att vrida kronan drar också upp drivfjädern.
 2. Löpverket överför energin till gångpartiet.
 3. Gångpartiet släpper ut energin i exakt reglerade delar.
 4. Balanshjulet använder denna reglerade energi för att slå fram och tillbaka i konstant takt.
 5. För varje visst antal slag överför visarverket energin till klockans visare.
 6. Visarna rör sig framåt.

Quartzurverk

Ett Kvartsurverk

Ett quartzurverk använder ett batteri som strömkälla och behöver inte dras upp som en mekanisk klocka. Det är den mest exakta typen av urverk som för närvarande produceras.

Viktiga aspekter att tänka på innan du köper en klocka med quartzurverk:

 • Även om det inte är ofta, vanligtvis någon gång vartannat år, så kommer du att behöva byta batteri. Det är inget du skall göra själv på dyrare klockor, utan gå alltid till en auktoriserad urhandlare.

Komponenter hos ett quartzurverk:

Batteri

Liksom drivfjädern på en mekanisk klocka är detta klockans kraftkälla. Vanligtvis kan batteriet på en quartzklocka räcka mellan 12 och 24 månader innan det behöver bytas ut. Det är viktigt att byta ut batteriet så snabbt som möjligt när det har dött eftersom det finns möjlighet att det läcker syra och skadar urverket.

Integrerad krets

Detta ”bär” den elektriska laddningen mellan de olika delarna av quartzurverket.

Quartzkristall

Utför samma funktion som balanshjulet på en mekanisk klocka. Den integrerade kretsen för över el från batteriet till quartzskristallen i en konstant ström. Quartz vibrerar vid eltillförsel och genererar också spänning när det vibrerar.

Stegmotor

Omvandlar de elektriska impulserna till mekanisk kraft.

Visarverk

Fungerar precis som visarverket som finns på ett mekaniskt urverk.

Hur ett kvartsurverk fungerar

Hur quartzurverk fungerar:

 1. Elektricitet transporteras från batteriet till quartzkristallen via den integrerade kretsen.
 2. Elektriciteten gör att quartzkristallen vibrerar med en hastighet av 32 768 per sekund.
 3. Dessa elektriska pulser skickas via den integrerade kretsen till stegmotorn.
 4. Stegmotorn skickar varje 32 768:e elektrisk puls till visarverket.
 5. Visarverket flyttar visarna på klockan.