En klockas komplikation är alla funktioner på en klocka som gör något annat än visningen av tiden. Klockans komplikationer kan sträcka sig från de mycket enkla och vanliga till extremt sällsynta horologi-verk som kombinerar många funktioner och kan ta år att tillverka.

De inkluderar:

Datumkomplikationer

Den enklaste komplikationen är tillägget av en datumvisning.

De fyra vanligaste sorterna av datumvisningar är:

Klockans komplikationer - Datumfönster

Datumfönster

Fönstret kallas också en apertur. På vissa klockor växlar färgen på siffrorna mellan rött och svart, vilket kallas ”Casino”-datumvisning.

Stort datum

Stort datum

Denna display ger en mycket större bild av datum och är betydligt mer läsbar än det traditionella datumfönstret. Variationen har ibland två fönster, det vänstra som visar 0-3 och det högra fönstret som visar 0-9.

Datumpekare

Datumpekare

En centrumvisare med en pil eller halvmåne som pekar till datumet längs urtavlans yttre periferi. Detta kallas ibland ”Bankmännens” datum.

Subdial

Subdial

Visar datumet på en liten subdial och används oftast med andra komplikationer.

Andra typer av datumvisare inkluderar:

Day-date

Dag-Datum (Day Date)

Dagdatumet lägger till veckodagen till datumkomplikationen. Det är vanligtvis inställt med kronan; att flytta den i en riktning ändrar dagen, medan den andra riktningen ändrar datum.

Det kan också ställas in med en liten inskjuten knapp på sidan av boetten med ett specialverktyg som kallas en stylus.

Trippelkalendern

Trippelkalendern

Kallas också en ”komplett kalender”, trippelkalendern är en vidareutveckling av datumvisningen och lägger inte bara till veckodagen utan även månaden på året.

Evig Kalender

Evig Kalender

Den eviga kalendern är den mest komplexa typen av kalenderfunktion som finns på en klocka, vilket gör den mycket dyr och sällsynt. Den visar exakt datum, dag, månad och år, och tar även hänsyn till skottår.

Den kommer att behöva korrigering år 2100, då skottåret kommer att ignoreras.

Årlig Kalender

Årlig Kalender

En årlig kalender är en mellanliggande komplikation mellan en evig kalender och en trippelkalender.

Den är inte programmerad att ta hänsyn till skottår och kommer att fortsätta att gå tills 31:a februari innan den går vidare till den 1:a mars.

Equation of Time

Equation of Time

En Equation of Time (EOT) typ av evig kalender är det absoluta toppskiktet av kalenderklockor.

Den innehåller alla funktioner hos en standard evig kalender med ytterligare en funktion: mätningen, i minuter, av skillnaden mellan vår ”kalendertid” och den faktiska ”soltiden.”


Kronografkomplikationer

Efter datumkomplikationer är kronografen den vanligaste komplikationen, det är en klocka som har ett stoppur inbyggt i urverket.

Typer av kronografer:

Monopoussoir

Monopoussoir (Enknapps-Kronograf)

Ursprungligen var alla kronografer ”monopoussoirs.” Kronografen med två knappar introducerades inte förrän 1923 av Breitling. Skillnaden mellan en enknapps- och tvåknapps-kronograf är att enknappsmodellen inte kan mäta avbrutna tidsintervall.

Retour-En-Vol

Retour-En-Vol (Flyback-kronograf)

Flyback-kronografen är speciellt konstruerad så att när en andra knapp trycks medan kronografen är igång återställs alla räknare och börjar omedelbart igen från noll. Denna funktion var ursprungligen avsedd för piloter där noggrannhet till bråkdelen av en sekund är nödvändig för exakt navigering. Flybacks är undantaget, inte regeln.

Rattrapante

Rattrapante (Bråkdels-kronograf)

Det är lätt att avgöra om en kronograf är en rattrapante; den kommer att ha tre knappar på boetten. Den har också två andra visare på kronografen, en direkt över den andra.

Takymeter

Takymeter (Tachymeter)

En takymeter är ett instrument för mätning av hastighet som vanligtvis finns på klockor. Vanligtvis är en skala placerad på den yttre eller inre bezeln av en klocka och hittas i allmänhet endast i samband med kronografer.

En Takymeter mäter enheter per timme, i allmänhet miles eller kilometer. För att en takymeter ska fungera måste du röra dig med en fast hastighet och avstånd (t.ex. 1 mile eller 1 kilometer).

Kronografer vs. kronometrar

En kronograf är en klocka som har ett stoppur inbyggt i urverket. En kronometer är en klocka som är certifierad för att vara exceptionellt exakt.


Dubbla Tidszoner (Resekomplikationer)

Dubbla Tidszonskomplikationer hjälper till att bestämma tiden i en annan tidszon.

Dubbla Tidszonskomplikationer hjälper till att bestämma tiden i en annan tidszon.

Även om det inte tekniskt är en komplikation är det dubbla urverket en klocka som innehåller två separata urverk, var och en löper från sin egen kraftkälla och varje urverk ställs in självständigt.

Dubbeltid

I dubbla tidsklockor drivs båda displayerna av samma urverk.

GMT (Greenwich Mean Time)

Klockan visar två eller flera tidszoner.

GMT (Greenwich Mean Time) med Oberoende timvisare

Denna variation GMT är en vidareutveckling av originalet. Det som gör det annorlunda är att den vanliga timvisaren är inställd oberoende av 24-timmarsvisaren, vilket helt förändrar klockans funktionalitet.

GMT (Greenwich Mean Time) med Fast Timvisare

Introducerad av Rolex på 1950-talet anses denna GMT-komplikation vara en klassisk pilotklocka. Dess unika extra timvisare går ett varv runt urtavlan per dag; pekar den på tolv indikerar den midnatt och pekar den på sex indikerar den middagstid.

Världstidszon (World Time)

Världstidszon-funktionen har en roterande inre bezel med 24-timmars display, som en del av urverket och en yttre bezel, som listar de stora städerna i var och en av de 24 tidszonerna. Den yttre bezeln ställs in av användaren. Den inre bezeln, märkt till 24, går ett helt varv per dag.


Tourbillon, Månfas och andra komplikationer

Det finns många andra komplikationer på klockor, här förklaras en del av dem.

Månfaskomplikation

Månfaskomplikation

En traditionell och estetiskt tilltalande funktion; Månfaskomplikationen visar om det är full, halv, kvarts eller nymåne. Ursprungligen användes det främst av sjömän för att mäta tidvatten.

Indikator För Reservkapacitet

Indikator För Reservkapacitet

Indikatorn för Reservkapacitet mäter mängden ström som finns kvar i klockan genom spänningen i drivfjädern och displayerna. Vissa klockor har en effektreserv på upp till 10 dagar, där indikatorn visar dagar, inte timmar. Denna användbara komplikation finns uteslutande i mekaniska klockor.

Jump Hour

Jump Hour

En komplikation där timmen visas i en apertur som omedelbart ändras var 60:e minut.

Alarm (Reveil)

Alarm (Reveil)

En alarmfunktion kan hittas på manuell, automatisk och quartzurverk. En alarmtid kan ställas in oberoende av den aktuella tiden för att påminna bäraren om en händelse. På vissa modeller kommer handledens rörelse att dra upp larmet medan det på andra är nödvändigt att manuellt dra upp det.

Månfaskomplikation

Månfaskomplikation

En traditionell och estetiskt tilltalande funktion; Månfaskomplikationen visar om det är full, halv, kvarts eller nymåne. Ursprungligen användes det främst av sjömän för att mäta tidvatten.

Minutupprepare

Minutupprepare

En minutupprepare är ett urverk som ringer ut en tid när en spak på sidan av boetten aktiveras. Det var en ganska vanlig komplikation för fickur runt 1700-och 1800-talen och produceras nu som samlarobjekt, snarare än ett verktyg.

Tourbillon

Tourbillon

Uppfunnen av A. L. Breguet, Tourbillon förbättrar balansen i klockan, vilket eliminerar tidtagningsfel som orsakas av gravitation och ändringar av klockans position. Även om det inte är absolut nödvändigt för noggrannhetsändamål idag, uppskattas det ofta som en egenskap hos högkvalitativa klockor.

Tourbillon är extremt sällsynt och kräver en enorm mängd tid och skicklighet att konstruera.

Klockors komplikationer i vår e-handel

På en klocka listar vi många detaljer som är av intresse för dig som köpare. Det finns dock även väldigt många komplikationer som vi itne kan lista, detta då det finns så många detaljer. Men med denna klockkööpsguide lär du dig vad du kan titta på på de olika klockorna.

För att börja gå igenom de klockor vi säljer kan du böra på vår sida som listar alla klockor på Magnussons Ur och filtrera ditt resultat.